Category Archives: FS Gàidhlig Tràth

Togail Chaisteal anns na Neòil le Dòmhnall Moireach

Thàinig mi thairis air sgeulachd fhicsean-saidheans thràth eile aig an deireadh-sheachdain is mi a’ leughadh tro Rosg an Ealain air a dheasachadh le Alasdair I. MacAsgaill. ’S e Rosg an Ealain cruinneachadh de sgeulachdan goirid agus rosg goirid eile air … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | Sgrìobh beachd

‘Am Putan Dearg’ le Fionnlagh I. MacDhòmhnaill

Tha Leabharlann Sabhal Mòr Ostaig a’ cur na tasglainn aca ann an rian uair an-dràsta, agus an cois na h-obrach seo, tha iad a’ reic cuid dhe na seann leabhraichean aca: leth-bhreacan a bharrachd no leabhraichean air an caitheamh le … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | Sgrìobh beachd

An Dèidh-Làimh le Eilidh Watt

Eilidh Watt, ‘An-Dèidh-Làimh,’ Gairm 121, An Geamhradh 1982–3. ’S e sgeulachd ghoirid iar-apocaileaps a th’ anns ‘An Dèidh-Làimh’ le Eilidh Watt. Anns an t-saoghal a dhealbhaich Watt, is coltach gun robh cogadh ann, ach chan innsear dhuinn fàth a’ chogaidh, … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | Sgrìobh beachd

Oirthir Tìm

’S e leabhar àraid a th’ ann an Oirthir Tìm le Cailein MacCoinnich. Canar gur e uabhas os-nàdarra a th’ ann am mòran de na sgeulachdan anns a’ chruinneachadh, le draoidheachd agus an donas fhèin an lùib cuid. Agus tha … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 2 beachd(an)

An t-Adhar Ùr, le Dennis King

‘An t-Adhar Ùr,’ le Dennis King, Gairm 107, an Samhradh, 1979, tdd. 204–9. Nuair a leugh mi ‘An t-Adhar Ùr’, air ball, thug i an nobhail Solaris leis an ùghdar Phòlainneach, Stanislaw Lem, dham inntinn. Tha an dà sgeulachd mu … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 1 bheachd

Mr. Universe le Rob Shirley

’S e sgeulachd ghoirid fhicsean-saidheans a th’ ann an ‘Mr. Universe’ le Rob Shirley, a nochd ann an Gairm 46, ann an 1964, agus a tha inntinneach mar eisimpleir de dh’fhicsean saidheans ‘bog’ no ‘sòisealta’ anns a’ Ghàidhlig, sgeulachd a … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 2 beachd(an)

An Duine Ur le Rob Shirley

An dèidh An Introduction to Gaelic Fiction le Morray Watson a leughadh, thàinig e a-steach orm gu bheil an t-uabhas de sheann sgeulachdan ficsean-saidheans againn anns a’ Ghàidhlig nach do leugh mi fhathast, agus mar sin, tha mi nis ag obair tron … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 1 bheachd

An t-Eilean Céin le Garbhan MacAoidh

O chionn greis, bha mi a’ leughadh an leabhair iomraitich aig Moray Watson, An Introduction to Gaelic Fiction, agus anns an earrainn dheth a-mach air na sgeulachdan goirid a nochd anns an iris, Gairm, thàinig mi thairis air iomradh air … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 5 beachd(an)