Category Archives: FS Gàidhlig Tràth

Oirthir Tìm

’S e leabhar àraid a th’ ann an Oirthir Tìm le Cailein MacCoinnich. Canar gur e uabhas os-nàdarra a th’ ann am mòran de na sgeulachdan anns a’ chruinneachadh, le draoidheachd agus an donas fhèin an lùib cuid. Agus tha … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 2 beachd(an)

An t-Adhar Ùr, le Dennis King

‘An t-Adhar Ùr,’ le Dennis King, Gairm 107, an Samhradh, 1979, tdd. 204–9. Nuair a leugh mi ‘An t-Adhar Ùr’, air ball, thug i an nobhail Solaris leis an ùghdar Phòlainneach, Stanislaw Lem, dham inntinn. Tha an dà sgeulachd mu … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 1 bheachd

Mr. Universe le Rob Shirley

’S e sgeulachd ghoirid fhicsean-saidheans a th’ ann an ‘Mr. Universe’ le Rob Shirley, a nochd ann an Gairm 46, ann an 1964, agus a tha inntinneach mar eisimpleir de dh’fhicsean saidheans ‘bog’ no ‘sòisealta’ anns a’ Ghàidhlig, sgeulachd a … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 2 beachd(an)

An Duine Ur le Rob Shirley

An dèidh An Introduction to Gaelic Fiction le Morray Watson a leughadh, thàinig e a-steach orm gu bheil an t-uabhas de sheann sgeulachdan ficsean-saidheans againn anns a’ Ghàidhlig nach do leugh mi fhathast, agus mar sin, tha mi nis ag obair tron … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 1 bheachd

An t-Eilean Céin le Garbhan MacAoidh

O chionn greis, bha mi a’ leughadh an leabhair iomraitich aig Moray Watson, An Introduction to Gaelic Fiction, agus anns an earrainn dheth a-mach air na sgeulachdan goirid a nochd anns an iris, Gairm, thàinig mi thairis air iomradh air … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 5 beachd(an)