Category Archives: corpas ficsean-saidheans

Treasamh ràith de Dhìlleachdan Dubh anns an RA?

Don chuid nach do dh’fhiosraich e fhathast, is e Orphan Black am prògram ficsean-saidheans as fhèarr air TBh on a chaidh an dreach ùr de Battlestar Galactica a chraoladh. Tha an sgrìobhadh glic; tha Tatiana Maslany gun chosmhail a’ cluich … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans, Ficsean-saidheans | 1 bheachd

Co-ionadachaidhean agus Sgrìobhadh Ficsein

Tha iomadh ìre de sructar aig cànan. Aig a’ cheann shìos, tha feartan mar fhuaimneachadh agus pròsaid [prosody]; aig a’ mheadhan ìre tha feartan mar ghràmar agus briathrachas; agus aig a’ cheann shuas, tha na h-àrd-sructaran mar ghnàthasan-cainnte, sructaran conaltraidh agus … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans | Sgrìobh beachd

Facal dealachaidh nan Bhulcanach

Chan eil mi nis nam Treckie mòr mar a b’ àbhaist dhomh a bhith, ach chunna mi an abairt seo ann an Dwelly’s (t.d. 871) agus dh’fheumainn a dhèanamh…

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans, Ficsean-saidheans | 2 beachd(an)

Luaithead-teicidh?

Bha mi a’ leughadh tro Dwelly an latha eile — dhiup, chan eil beatha agam — agus thachair mi ris an fhacal, teòthad, ga mhìneachadh le Dwelly mar degree of heat, agus thàinig e a-steach orm, duh … sin a’ Ghàidhlig … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans | 5 beachd(an)

Ne: neon no nìon? Ceist a’ bhriathrachais theicinigich sa Ghàidhlig

Speactram slàn nìon, Coitcheannas Cruthachail le Jan Homann An rèis cànanachais agus soiseochànanachais, is cinnteach nach coinnichear ri cuspair cho tòcail connspaideach ri dealbhadh corpais. Bho shusbaint na cuspair, cha bhite an dùil ris. Tha dealbhadh-corpais cho tioram fuar, air an uachdar co-dhiù, ach … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans, Ficsean-saidheans | 9 beachd(an)

Eachtradh agus litreachas eachtrannach

The earliest novelists discovered adventure. Thanks to them we find adventure itself beautiful and wish to have it. — Milan Kundera, The Art of the Novel, 1986, td. 122. As dèidh dhomh am post mu dheireadh a sgrìobhadh agus as dèidh … Cum ort a leughadh

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans, Ficsean-saidheans | 29 beachd(an)