Bogadh Steall 3.2 — Dùn Èideann

Thèid STEALL III a chur air bhog aig a’ chlub Ghàidhlig, am Bothan, anns an taigh-sheinnse, Canons’ Gait, aig toiseach a’ Mhàirt. Bidh còmhradh is ceòl ann (le Robbie air a’ ghiotàr aige), agus Gàidheil chraicte Dhùn Èideann ri dannsa agus ruitearachd. Bidh e math!

Dun_Eideann

Air a phostadh ann an naidheachd | Sgrìobh beachd

Criomagan: Air Cuan Dubh Drilseach

Seall seo! Is coltach gun do chuir Alison chòir a’ bhideo seo suas beagan mhìosan air ais, ach tha mi dìreach air a lorg. Tha i an dèidh sreath de bhideoan goirid mar seo a dhèanamh air iomadh leabhar Gàidhlig eadar-dhealaichte. Abair deagh bheachd. Cuideachd, air an t-seanail Youtube aice, bidh i a’ cur post ris a’ bhlog bhideo aice gach seachdain, air aithris anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ Bheurla, a-mach air a’ bheatha aice mar sgrìobhadair. Chan eil mi eòlach air blog bhideo eile anns a’ Ghàidhlig, agus mar sin, tha e uabhraidh math Alison fhaicinn aig toiseach ghnothaichean. Gun tèid e gu math leatha!

Air a phostadh ann an naidheachd | 1 bheachd

Clàr-gnothaich Aye Write

ayewriteprogram
Dol a bhith math!

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | Sgrìobh beachd

Chan Innis na Mairbh Sgeòil

Tha STEALL III a-mach a-nis, agus na broinn, caibideal III de An Luingeas Dorcha air Fàire, “Chan Innis na Mairbh Sgeòil”! Ù hù!!

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | Sgrìobh beachd

Gàidheal-Con 2018!

Ayewrite2018
Air an 23mh latha dhen Mhàrt, bidh mi fhìn, Daibhidh Eyre is Iain Fionnlagh MacLeòid a’ bruidhinn aig an fhèis-leabhair, Aye Write, ann an Glaschu mu fhicsean-saidheans ùr anns a’ Ghàidhlig. Gheibhear tiocaidean aig làrach-lìn Aye Write. Bidh eadar-theangachadh beò ga thabhann cuideachd, ’s mar sin, thigibh le ur caraidean uile!
caleideascop_cover_1The-Voyager

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | Sgrìobh beachd

Bith-spòltadh 2

MolecularBioKit2

Uao, seall seo! Tha na h-innealan sin gam thoirt air ais beagan bhliadhnachan. Seo gu h-àrd na gheibh tu leis an Genetic Engineering Home Lab Kit bhon chompanaidh bhith-spòltaidh, The ODIN. Air an $1,849.00 agad, gheibh tu inneal PCR, trì pipettean, bocsa electrophoresis, meidh, agus iomadh rud eile, acainn DIY CRISPR nam measg: a h-uile rud a dh’iarradh tu gus deuchainnean ginteil a dhèanamh ort fhèin, agus b’ e sin an dearbh rud a rinn stèidhiche an ODIN, Josiah Zayner, nuair a dh’in-steall e leigheas-gine ann am meadhan òraid a bha e a’ toirt seachad, ag amas air dubhadh-às myostatin a leanas gu fèithean nas motha, tha e an dòchas. Gu pearsanta, b’ fheàrr leam leigheas-gine a leanadh gu barrachd gineadh-leithe nam eanchainn. Dè umadsa?

Via an Guardian.

Air a phostadh ann an saibeirneatachd | 1 bheachd

An Luingeas Dorcha air Fàire

Chan ann fada gus an tig STEALL III a-mach an clò, agus na lùib, a’ chaibideil as ùire bhon nobhail shreathaich agam, An Luingeas Dorcha air Fàire. Ù hù! Tha muinntir ChLÀR air duilleag ùr a chruthachadh dhan nobhail far am faighear fiosrachadh mu na caibideilean ri teachd, agus ’s ann air làrach STEALL fhèin as urrainn dhuibh eagran a trì a cheannach.

Cuideachd, is dòcha gu bheil sibh fhathast a’ lorg phreasantan no ag iarraidh rudeigin snog a cheannach dhut fhèin aig a’ bhliadhn’ ùir. Uil, dè a b’ fheàrr mar phreasant do leughadair Gàidhlig na sìnteas do STEALL! Cha chosg e ach £120 air sìnteas fad-bheatha, dà iris snasail a h-uile bliadhna gus an tig na sombaidhean air ar tòir, agus aig an aon àm, bhiodh sibh a’ cur taic chudromach ri iomairt STEALL. Tha e ìre-mhòr do-dhèanta iris a chumail a’ dol anns an latha an-diugh gun leughadairean gu leòr a’ toirt shìnteasan a-mach. Mar sin, carson nach ceannaich sibh sìnteas dhan a h-uile duine air an liosta agad!!

Air a phostadh ann an naidheachd | 1 bheachd